Jobs at Fu Rui Shi

21-Jun-2013 Project Coordinator Fu rui shi Beijing
06-Sep-2012 Brand Management Officer Fu Rui Shi Guangzhou
15-May-2012 YIC 2012 – Internship Program Manager Fu Rui Shi Beijing
15-May-2012 FRS12-022-2 Restaurant Manager Fu Rui Shi LangFang
15-May-2012 FRS12-022-1 Chef Fu Rui Shi Lang Fang
15-May-2012 FRS12-019 IT Intern Fu Rui Shi Qingdao
28-Apr-2012 FRS 11-072 Fashion Footwear Designer Fu Rui Shi Guangzhou
26-Apr-2012 YICBD 2012 Business Consultant Trainee Fu Rui Shi Beijing
25-Apr-2012 FRS 11-072 Fashion Footwear Designer Fu Rui Shi , Anywhere
20-Mar-2012 YIC 11-057 Marketing Officer Trainee Fu Rui Shi , Anywhere
20-Mar-2012 YIC 12-009 Assistant Manager Fu Rui Shi Beijing
15-Mar-2012 FRS12-012 Category Manager Fu Rui Shi Beijing
07-Mar-2012 YIC12-005-2 Doorman Fu Rui Shi Shanghai
29-Feb-2012 YIC 11-057 Marketing Officer Trainee Fu Rui Shi Beijing
27-Feb-2012 2012 Business Consultant Trainee Fu Rui Shi Beijing
24-Feb-2012 YIC 12-009 Assistant Manager Fu Rui Shi Beijing
17-Feb-2012 YIC 12-006 Chef Fu Rui Shi Beijing
06-Feb-2012 YIC12 - 003 Business Analyst Fu Rui Shi , Anywhere
11-Jan-2012 YIC11-071 Social Media Manager Fu Rui Shi Beijing
23-Dec-2011 YIC 2012 - Media Internship-video maker Fu Rui Shi Beijing
29-Nov-2011 YIC 11-059 Customer Service Officer Fu Rui Shi Beijing
18-Nov-2011 YIC 11-057 Marketing Officer Fu Rui Shi Beijing
17-Nov-2011 YIC 11-053 Architectural Designer Fu Rui Shi Wuhan