Jobs at An upscale hotel

06-Oct-2014 Hotel F&B Director An upscale hotel Huzhou, Zhejiang